Position Encoder Mini-Wheel encoder

Bộ mã hóa Mini-Wheel ™ được sử dụng để định vị và xác định kích thước của các khuyết tật theo hướng trục quét. Nó có thể đồng bộ hóa việc thu thập dữ liệu với chuyển động của đầu dò.

The Mini-Wheel™ encoder is used for the positioning and dimensioning of defects in the scan axis. It can synchronize data acquisition with probe movement. View in Olympus website (English).

Contact for a quote