Sự khác nhau giữa B-Scan và D-Scan trong kiểm tra siêu âm Phased Array

VISCO Homepage Diễn đàn Trao đổi kỹ thuật kiểm tra không phá hủy Siêu âm (UT, AUT, PAUT, TOFD, TFM, FMC, APR, Bond Testing, IRIS) Sự khác nhau giữa B-Scan và D-Scan trong kiểm tra siêu âm Phased Array

Dán nhãn: 

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #1893
   khanh
   Quản lý

   Đôi khi trong các đầu bài yêu cầu kỹ thuật kiểm tra siêu âm ăn mòn có để cập đến cả D-Scan ngoài B-Scan và C-Scan tiêu chuẩn. Hãy xem tập hợp một số ảnh so sánh dưới đây giữa hai chế độ hiển thị này và sự khác nhau giữa chúng giúp gì cho việc giải đoán khuyết tật.
   Một câu hỏi nữa là với Tofd, chúng ta có thể dùng để thay thế D-Scan hay B-Scan được không?
   Sự khác nhau giữa B-Scan và D-Scan trong siêu âm kiểm tra Ăn mòn

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.