• Người viết
  Bài viết
 • #2545

  khanh
  Quản lý

  Bạn có cần chuyển sang điện thoại có dây hay hạn chế buôn điện thoại chỉ vì lo ảnh hưởng của phóng xạ hay không?

  Suất liều phóng xạ minh hoạ bằng hình ảnh dễ hiểu

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.