Đầu dò kiểm tra độ dày qua lớp gỉ mục EMAT E110-SB sử dụng nguyên lý từ giảo

Đầu dò EMAT là loại đơn biến tử sử dụng hiệu ứng từ giảo để truyền và nhận sóng siêu âm. EMAT cung cấp những ưu điểm độc đáo, có thể được sử dụng mà không cần tiếp âm, không cần phải loại bỏ lớp rỉ mục bên ngoài trước khi kiểm tra, chúng có thể được sử dụng khi tiếp xúc nhỏ với bề mặt, chúng có thể được sử dụng trên các bộ phận nhiệt độ cao và chúng hoạt động tốt trên các đường ống có đường kính nhỏ.

EMATs (electromagnetic acoustic transducers) are single element transducers that use a magnetostrictive effect to transmit and receive ultrasonic waves. EMATs offer unique advantages—they can be used without couplant, there’s no need to remove external scale prior to an inspection, they can be used in contact or at a small distance from the surface, they can be used on hot parts, and they work well on small-diameter pipes. View in Olympus website (English).
Contact for a quote