Sửa chữa thiết bị kiểm tra không phá hủy

Bộ phận dịch vụ kỹ thuật của VISCO gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm, các kỹ sư được chính hãng đào tạo và được trang bị các công cụ chuyên dụng, đáp ứng nhanh chóng, thuận tiện với giá cả hợp lý các yêu cầu về bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị kiểm tra không phá huỷ và các thiết bị đo lường kiểm định khác của khách hàng trong cả nước.

  • Sửa chữa thiết bị siêu âm
  • Sửa chữa thiết bị đo chiều dày
  • Sửa chữa thiết bị chụp ảnh phóng xạ, ống phát tia X
  • Sửa chữa thiết bị kiểm tra không phá hủy
  • Sửa chữa thiết bị từ tính, gông từ xách tay
  • Sửa chữa thiết bị dòng điện xoáy
  • Sửa chữa thiết bị đo chiều dày lớp phủ

Các thiết bị sửa chữa xong cũng có thể được hiệu chuẩn theo ISO 17025 bởi Phòng thí nghiệp VILAS 431.