Mượn hoặc cho thuê thiết bị thay thế

Việc cho mượn/thuê máy trong thời gian sửa chữa là cam kết của VISCO nhằm mang tới sự hài lòng là lợi ích tối đa của khách hàng.

MƯỢN HOẶC THUÊ THIẾT BỊ THAY THẾ TRONG THỜI GIAN CHỜ SỬA CHỮA TẠI TRUNG TÂM BẢO HÀNH

Để không ảnh hưởng xấu hoạt động sản xuất của khách hàng, VISCO luôn tạo điều kiện dịch vụ tốt nhất bằng hình thức cho mượn thiết bị để thay thế thiết bị của khách hàng khi phải giữ lại trung tâm để sửa chữa. Khách hàng sử dụng thiết bị của VISCO cung cấp sẽ được hỗ trợ cho mượn 1 thiết bị thay thế trong trường hợp cần thiết tuy vào tình trạng hiện có với cách thức như sau:

CHO MƯỢN THIẾT BỊ TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH MIỄN PHÍ

  • Trong thời gian sửa chữa, khách hàng được bố trí mượn miễn phí sản phẩm của VISCO nếu sản phẩm còn ở trong kho.
  • Sau khi thiết bị gửi sửa chữa của khách hàng được sửa xong, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng để sắp xếp thời gian hoàn trả lại sản phẩm thuê trong vòng 3 ngày từ lúc nhận thông báo. Nếu sau thời gian 3 ngày từ lúc nhận thông báo thiết bị gửi sửa đã xong và đã hoàn trả cho khách hàng mà khách hàng không mang thiết bị thuê hoàn lại cho VISCO thì sẽ bị tính 1% phí mỗi ngày theo giá trị sản phẩm trên hóa đơn hoặc giá niêm yết sản phẩm hiện hành của VISCO.

CHO THUÊ THIẾT BỊ GỬI SỬA HẾT BẢO HÀNH

  • Khách hàng phải đặt cọc thế chân 100% giá trị sản phẩm muốn thuê theo giá niêm yết hiện hành của VISCO. Nhân viên kinh doanh sẽ gửi khách hàng một báo giá mới cho toàn bộ thiết bị mà khách hàng mượn.
  • Trường hợp khách hàng đặt cọc không đủ 100% giá trị sản phẩm, cần xác nhận đơn đặt hàng sửa chữa sản phẩm trước khi mượn thiết bị.
  • Nếu sau thời gian 3 ngày từ lúc nhận thông báo thiết bị gửi sửa đã xong và đã hoàn trả cho khách hàng mà khách hàng không mang thiết bị thuê hoàn lại cho VISCO thì sẽ bị tính 1% phí mỗi ngày theo giá trị sản phẩm trên hóa đơn hoặc giá niêm yết sản phẩm hiện hành của VISCO.
  • VISCO sẽ hoàn lại 100% tiền đặt cọc thế chân cho khách hàng với điều kiện thiết bị mượn phải còn nguyên trạng như lúc cho mượn ban đầu. Nếu mất hoặc thiếu gì sẽ trừ giá trị sản phẩm trên hóa đơn hoặc giá niêm yết sản phẩm hiện hành.