Kinh nghiệm chuẩn bị thi lấy chứng chỉ PCN Level 2 Ultrasonic Testing 3.1, 3.2

Kỳ thi Siêu âm bậc 2 theo PCN

PCN (Chứng nhận nhân sự trong thử nghiệm không phá hủy) là một chương trình quốc tế để chứng nhận các kỹ thuật viên và giám sát viên của NDT đáp ứng các yêu cầu của BS EN ISO 9712. Tham khảo thêm về các hệ thống chứng nhận NDT khác tại đây.

Để nhận được chứng chỉ, bạn cần tham dự một khóa đào tạo tại các trung tâm đào tạo có ủy quyền và hoàn thành bài thi

Từ tháng 1 năm 2017, các kỳ thi cấp lại chứng chỉ PCN bắt buộc phải hoàn thành sáu tuần trước ngày hết hạn.

PCN yêu cầu 80 giờ đào tạo khi đã có chứng chỉ Level 1 hay 120 giờ khi lấy level 2 liên thông trước khi được thi. Để tham dự thi PCN Level 2, học viên cung cần qua bài thi kiểm tra thị lực.

Sau khi hoàn thành tham gia đào tạo, đỗ kỳ thi, và cung cấp đủ bằng chứng kinh nghiệm 9 tháng trong vòng 24 tháng sau ngày có kết quả thi, PCN sẽ gửi chứng chỉ trực tiếp tới người nhận. Do vậy, cần sử dụng địa chỉ đúng và cố định để tránh trường hợp thất lạc chứng chỉ.

 • UT Welds 3.1 Plate
 • UT Welds 3.2 Pipe
 • UT Welds 3.7 ‘T’
 • UT Welds 3.8 Nozzle
 • UT Welds 3.9 Node

Kiến thức lý thuyết

 • Hiểu khái niệm cơ bản của kiểm tra siêu âm
 • Quy trình hàn và khuyết tật hàn,
 • Nguyên lý cơ bản của siêu âm,
 • Bản chất của siêu âm
 • Quá trình hình thành và phát hiện sóng âm;
 • Khái niệm về lan truyền, phản xạ, cộng hưởng,
 • Hành vi của sóng âm trong vật liệu;
 • Thiết bị kiểm tra siêu âm;

Thực hành

 • Chọn đầu dò, tần số, hiệu chỉnh thiết bị phù hợp
 • Đo chiều dày vật liệu
 • Thực hiện kiểm tra vật liệu cơ bản bao gồm phát hiện tách lớp, xỉ… theo BS EN 1714.
 • Hiệu chuẩn thiết bị siêu âm sử dụng khối hiệu chuẩn
 • Xác định chính xác vị trí, kích thước và báo cáo khuyết tật trong kim loại cơ bản.
 • Sử dụng đầu dò góc để quét mối hàn;
 • Bài tập thực hành trên mẫu thử có chứa các khuyết tật mô phỏng;
 • Kiểm tra kim loại cơ bản,
 • Kiểm tra mối hàn đối đầu;
 • Viết chỉ dẫn công việc (instruction writing).
 • Vẽ sơ đồ chùm tia (Beam profile)
 • Xác định khuyết tật, vị trí và định cỡ
 • Viết báo cáo.

Các bậc chứng nhận NDT PCN

Trình độ chuyên môn

Các bậc trình độ được mô tả chi tiết trong BS EN ISO 9712.

Bậc 1

Cấp độ này đủ điều kiện để thực hiện các hoạt động NDT theo hướng dẫn bằng văn bản dưới sự giám sát của một cá nhân đủ điều kiện Bậc 2 hoặc Bậc 3. Một cá nhân đủ điều kiện bậc 1 đã được chứng minh đủ năng lực để:

 • Thiết lập thiết bị và thực hiện các bài kiểm tra
 • Ghi lại và phân loại kết quả theo tiêu chí bằng văn bản

Bậc 2

Cấp độ này đủ điều kiện thực hiện và chỉ đạo thực hiện NDT theo các quy trình đã có hoặc được công nhận và đã chứng minh năng lực để:

 • Chọn kỹ thuật cho phương pháp thử nghiệm được sử dụng
 • Thực hiện và giám sát kiểm tra
 • Giải thích, đánh giá và báo cáo kết quả theo tiêu chuẩn, mã hoặc thông số kỹ thuật hiện hành
 • Xác định các giới hạn của phương pháp thử nghiệm mà trình độ chuyên môn bao gồm
 • Hiểu và biến đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của NDT thành các hướng dẫn thử nghiệm thực tế phù hợp với điều kiện làm việc thực tế

Bậc 3

Cấp độ này đủ điều kiện để chỉ đạo bất kỳ hoạt động NDT nào mà họ được chứng nhận và:

 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn cho một cơ sở thử nghiệm và nhân viên tại cơ sở
 • Thiết lập và / hoặc xác nhận các quy trình hoặc thủ tục NDT
 • Giải thích code, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật và quy trình
 • Chỉ định các phương pháp thử nghiệm cụ thể, kỹ thuật và quy trình sẽ được sử dụng

Tài liệu tham khảo

  Cong_thuc_dung_trong_UT.pdf (282,3 KiB, 1.705 hits)

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .