Giải pháp kiểm tra không phá hủy

Đào tạo/Chuyển giao

VISCO là đối tác của nhiều tổ chức đào tạo quốc tế và trong nước cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ thuật viên NDT theo các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam (ISO 9712, TCVN 5868, ASNT- SNT- TC-1A, EN 4179, NAS 410) và theo yêu cầu của các cơ sở công nghiệp về các kỹ thuật.

Hiệu chuẩn/Sửa chữa thiết bị

Bộ phận dịch vụ kỹ thuật của VISCO gồm các chuyên gia giàu kinh nghiện, các kỹ sư được chính hãng đào tạo và được trang bị các công cụ chuyên dụng, đáp ứng nhanh chóng, thuận tiện với giá cả hợp lý các yêu cầu về bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị kiểm tra không phá huỷ và các thiết bị đo lường kiểm định khác của khách hàng trong cả nước.

Giải pháp NDT

Các giải pháp mới nhất