Radioflex RF-250EGM2 . x-ray tube

Thiết bị phát x-ray công suất cao lên tới 250kV sử dụng trong công nghiệp.

Contact for a quote
SKU: RF-250EGM2 Categories: , , Tags: ,