HSMT-Flex . Welding Inspection Ultrasonic Scanner

HSMT-Flex được thiết kế để kiểm tra thủ công mã hóa một trục các mối hàn chu vi trên các đường ống có đường kính từ 4,5 in. OD trở lên. Bộ quét có thể được lắp tối đa 8 đầu dò bằng cách sử tay giá đỡ đầu dò tùy chọn, với khả năng gấp cong giúp tiếp cận tốt các đường kính ống nhỏ.

The HSMT-Flex is intended for manual one axis encoded inspection of circumference welds on pipes of 4.5 in. OD and greater. The scanner can be fitted with up to 8 probes using optional probe holders, thanks to its capacity to bend in the center.

Contact for a quote