Phân tích huỳnh quang tia X

Kiểm tra huỳnh quang tia X (X-Ray Fluorescence) cho các mẫu thể rắn có thể xác định thành phần của các nguyên tố chính. VISCO với các sản phẩm XRF của Olympus có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến phân tích XRF cho nhiều loại vật liệu khác nhau như khoáng vật, nhựa polymer, dầu, trầm tích, kim loại… XRF cung cấp cho khách hàng một công cụ định lượng và bán định lượng của nguyên tố trong vật liệu.

Thiết bị XRF có thể phân tích dạng bột, hạt, tấm phim mỏng, viên, đĩa, màng lọc, sợi, vật liệu đúc và nhiều vật liệu khác.

Các ứng dụng XRF:

  • Phân tích nguyên tố sử dụng XRF
  • Phân tích vật liệu Polymer sử dụng XRF
  • Kiểm tra sàng lọc RoHS sử dụng XRF
  • Kiểm tra sàng lọc CPSIA sử dụng XRF
  • Các ứng dụng kiểm tra XRF khác

Thực hiện dịch vụ XRF tại VISCO

  • Địa điểm: mang mẫu trực tiếp đến văn phòng VISCO tại Hà Nội hoặc Sài Gòn.
  • Mẫu chất rắn: 350.000 đ/mẫu
  • Mẫu chất lỏng: 500.000 đ/mẫu
  • Thời gian thực hiện kiểm tra XRF mẫu chất rắn: 10 phút
  • Thời gian thực hiện kiểm tra XRF mẫu chất lỏng: phụ thuộc tiêu chuẩn

Liên hệ với VISCO để đặt lịch thực hiện dịch vụ hoặc sử dụng Gửi tin nhắn nhanh ở bên trái trang web nếu bạn có thắc mắc liên quan đến dịch vụ phân tích huỳnh quang tia X vật liệu.

Liên hệ kiểm tra XRF