Phân tích huỳnh quang tia X

Kiểm tra huỳnh quang tia X (X-Ray Fluorescence) cho các mẫu thể rắn có thể xác định thành phần của các nguyên tố chính trong vật liệu. VISCO với các sản phẩm và thiết bị XRF mới nhất của Olympus có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến phân tích XRF cho nhiều loại vật liệu khác nhau như khoáng vật, nhựa polymer, dầu, trầm tích, kim loại… XRF cung cấp cho khách hàng một công cụ định lượng và bán định lượng của nguyên tố trong vật liệu.

Thiết bị XRF có thể sử dụng trong phân tích thành phần vật liệu ở dạng bột, hạt, tấm phim mỏng, viên, đĩa, màng lọc, sợi, vật liệu đúc và nhiều dạng vật liệu khác.

Các dịch vụ phân tích ứng dụng XRF:

  • Phân tích nguyên tố sử dụng XRF
  • Phân tích vật liệu Polymer sử dụng XRF
  • Kiểm tra sàng lọc RoHS sử dụng XRF
  • Kiểm tra sàng lọc CPSIA sử dụng XRF
  • Các ứng dụng kiểm tra XRF khác

Thực hiện dịch vụ XRF tại VISCO

  • Địa điểm: mang mẫu trực tiếp đến văn phòng VISCO tại Hà Nội hoặc Sài Gòn.
  • Mẫu chất rắn: 350.000 đ/mẫu
  • Mẫu chất lỏng: 500.000 đ/mẫu
  • Thời gian thực hiện kiểm tra XRF mẫu chất rắn: 10 phút
  • Thời gian thực hiện kiểm tra XRF mẫu chất lỏng: phụ thuộc tiêu chuẩn

Liên hệ với VISCO để đặt lịch thực hiện dịch vụ hoặc sử dụng Gửi tin nhắn nhanh ở bên trái trang web nếu bạn có thắc mắc liên quan đến dịch vụ phân tích huỳnh quang tia X vật liệu.

Kiểm tra XRF có làm phá hủy mẫu không?

Không. Tuy nhiên để đạt được kết quả chính xác và có độ lặp lại cao hơn, kỹ thuật XRF cần nghiền mẫu thành dạng bột mịn (khoảng 50 hoặc nhỏ hơn).

Vật liệu nào có thể kiểm tra XRF

Bất kỳ vật liệu dạng rắn nào có thể được kiểm tra. Các vật liệu ở dạng tự nhiên như đất, đá, sỏi… cho tới các vật liệu đã qua biến đổi như lớp rỉ mục, xi măng, gốm. Thiết bị XRF mới cũng có thể kiểm tra các vật liệu ở dạng lỏng như dầu, mẫu nước… với cốc đựng đặc biệt.

Cần sử dụng khối lượng mẫu như thế nào khi kiểm tra?

Phân tích nguyên tố cơ bản sử dụng XRF cần từ 1 tới 5 gram mẫu dạng bột. Khi phân tích các nguyên tố hàm lượng thấp và bán định lượng, cần lượng mẫu nhiều hơn từ 3 tới 10 gram.

Gửi và nhận mẫu như thế nào?

Trước khi gửi mẫu: – Liên hệ với VISCO qua email, điện thoại hoặc form liên hệ trên website về thời gian gửi mẫu – Gửi kèm với đơn yêu cầu kiểm tra hoặc form kiểm tra với số lượng mẫu và số lượng điểm cần kiểm tra. – Đảm bảo mẫu được đánh số, dán nhán và đóng gói phù hợp. Bạn có thể gửi mẫu đến địa chỉ văn phòng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.