RF-200EGM2 . x-ray tube

Thiết bị phát x-ray công suất 200 kV sử dụng trong công nghiệp.

Contact for a quote
SKU: RF-200EGM2 Categories: , , Tags: ,