ZUV-4 . battery operated black light UV LED

Đèn pin cầm tay ZUV-4 được thiết kế không phát tia UV-B và hầu như không phát ra ánh sáng nhìn thấy được. Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM UV-A về cường độ và độ dài bước sóng cho ứng dụng LPT & MPT. Đèn được tích hợp quạt làm mát để hoạt động bền bỉ hơn.

ZUV-4 Hand Held Battery Operated Lamp is designed to be 100% free from UV-B and the LED’s emit almost no visible light. It is complaint with ASTM UV-A intensity and wave length specifications for LPT & MPT and Is built with mechanical cooling design.

Contact for a quote