MS5800 . 多技术管道测试仪

Thiết bị kiểm tra đường ống đa công nghệ kết hợp kỹ thuật dòng xoáy, từ trường dò, từ trường xa, từ trường gần và siêu âm IRIS. Thiết bị kiểm tra Nồi hơi, Thiết bị làm nóng nước, Bộ tản nhiệt khí, Bộ trao đổi nhiệt, bình ngưng, ống điều hòa, ống dẫn nước…

Multi-technology system that offers eddy current, magnetic flux leakage, remote field, near field, and IRIS ultrasound technologies. 在 Olympus 网站上查看(英文).

联系报价