38DL PLUS . 多功能超声波测厚仪

Sản phẩm đo chiều dày 38DL PLUS có thể sử dụng đầu dò biến tử kép cho các ứng dụng kiểm tra ăn mòn hay đầu dò một biến tử để đo lường chính xác một lớp hay nhiều lớp. Thiết bị cũng cho phép sử dụng đầu dò EMAT, đầu dò đo chiều dày lớp oxit cho các ứng dụng kiểm tra nồi hơi.

The versatile 38DL PLUS™ gauge can be used with dual element transducers for the measurement of corroded pipes to the very precise thickness measurements of thin or multilayer materials with a single element transducer. 在 Olympus 网站上查看(英文).

联系报价