I 型磁通量指示器(嘉实多 G 型条带)

Dải Flux Indicator được sử dụng rộng rãi để chỉ ra sự hiện diện của từ trường cảm ứng trong phương pháp kiểm tra hạt từ của vật liệu sắt từ. Các chỉ thị từ trên các dải này đưa ra bằng chứng về sự hiện diện của từ trường trên bề mặt của vật bị từ hóa, và trong một số trường hợp, có thể sử dụng để đưa ra chỉ thị bán định tính về cường độ từ trường tiếp tuyến.

联系报价
SKU: Castrol strips type G 分类: