Khai thác là một quá trình gồm nhiều bước bắt đầu bằng thăm dò, tiếp tục với chế biến khoáng sản và kết thúc bằng việc đóng cửa mỏ. Việc ra quyết định nhanh chóng, chính xác giúp người khai thác xác định được các nguồn tài nguyên thiên nhiên mới và giảm chi phí bằng cách giảm thời gian kiểm tra thực địa và tối đa ngân sách cho khoan và phân tích.

Các nhà địa chất trong lĩnh vực này và các nhà quản lý phòng thí nghiệm sử dụng thiết bị di động như máy phân tích huỳnh quang tia X (XRF) và máy phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) để phân tích thành phần hóa học vật liệu cũng như sử dụng kính hiển vi cho khoáng vật học quang học và thạch học truyền thống.

Kiểm tra không phá hủy trong công nghiệp mỏ và khoáng sản

Ngành công nghiệp khai thác mỏ sử dụng các thiết bị cơ khí siêu trường, siêu trọng, với các thành phần đúc / rèn (như bánh răng trong các nhà máy và lò nung), máy nghiền, cần trục, các bộ phận nâng và các phương tiện hạng nặng được thiết kế đặc biệt cho các nhiệm vụ khai thác – thường xuyên liên quan đến các hoạt động đào hàng triệu tấn đất đá.

工业采矿设备受到大量临界力的影响。与其他所有行业一样,腐蚀是设备机械故障的主要原因之一。采矿业必须实施旨在延长采矿设备使用寿命的预防性维护和检查 (PMI) 计划。对于重工业和采矿业,可以通过主动、一致地检查和维护设备、基础设施和环境来避免人员和环境风险。

采矿业在执行 NDT 测试时经常使用严重依赖于人的技术,包括铅笔型涡流探头和需要彻底检查前后清洁的方法。。 VISCO 的解决方案有助于完成工作,减少对用户的依赖,将您的数据计算机化,从而节省您的时间和金钱。

对于在采矿和矿物加工领域运营的公司,需要定期检查资产和设备,以最大程度地节省停机时间,确保运营安全并减少不必要的成本。根据 NDT 要求使用正确的工具是成功的关键。 VISCO 为客户提供专为重工业和采矿应用而设计的先进解决方案。

Bài viết liên quan

Đọc thêm

Video liên quan

Tài liệu liên quan

拥有一切 195 文件大小 335.7 军训局36,137 lượt tải 在本节中 全部的.

秀字 121 下一个 140 总共 195 文件。

检查系统

  钢管厂LSAW焊缝自动检测系统
» 751.0 KiB - 127 hits - 3 8月, 2021
钢管厂LSAW焊缝自动检测系统

  自动搅拌摩擦焊接检测系统(FSWIS)
» 294.4 KiB - 124 hits - 3 8月, 2021
自动搅拌摩擦焊接检测系统(FSWIS)

  RBIS . 圆形金属棒材自动检测系统
» 2.7 军训局 - 118 hits - 3 8月, 2021
RBIS . 圆形金属棒材自动检测系统

  SBIS . 方形金属棒材自动检测系统
» 537.0 KiB - 130 hits - 3 8月, 2021
SBIS . 方形金属棒材自动检测系统

  自动铁路车轮检测系统 (WIS)
» 435.9 KiB - 109 hits - 3 8月, 2021
自动铁路车轮检测系统 (WIS)

  碳纤维材料自动测试系统
» 319.5 KiB - 110 hits - 3 8月, 2021
碳纤维材料自动测试系统

  系统自动检测机身部件
» 371.0 KiB - 102 次点击 - 2021 年 8 月 3 日
系统自动检测机身部件

  铁路钢轨自动检测系统
» 407.2 KiB - 118 hits - 3 8月, 2021
铁路钢轨自动检测系统

  升级旧的自动化测试系统
» 833.6 KiB - 124 hits - 3 8月, 2021
使用奥林巴斯的高质量产品和全球支持升级您的旧自动化测试系统

S1 TITAN

  Agri-Solutions_brochure.pdf
» 660.5 KiB - 87 hits - 8 8月, 2021

  Customs_Border_Inspection_Solutions.pdf
» 586.9 KiB - 89 hits - 8 8月, 2021

  Environmental_Solutions_brochure.pdf
» 547.8 KiB - 85 hits - 8 8月, 2021

  Handheld-XRF_Accessories__Brochure.pdf
» 1.1 军训局 - 65 hits - 8 8月, 2021

  Regulated_Materials_Solutions_brochure.pdf
» 1.2 军训局 - 83 hits - 8 8月, 2021

  S1-TITAN_Mining_brochure.pdf
» 1.4 军训局 - 135 hits - 8 8月, 2021

  S1-TITAN_Overview_Brochure.pdf
» 912.7 KiB - 106 hits - 8 8月, 2021

  S1-TITAN_PMI_brochure.pdf
» 391.8 KiB - 140 hits - 8 8月, 2021

  S1-TITAN_Precious_Metals_brochure.pdf
» 211.9 KiB - 87 hits - 8 8月, 2021

  S1-TITAN_Scrap_Recycling_brochure.pdf
» 552.2 KiB - 93 hits - 8 8月, 2021

  S1-TITAN_Specification_Sheet.pdf
» 40.1 KiB - 78 hits - 8 8月, 2021