Khai thác là một quá trình gồm nhiều bước bắt đầu bằng thăm dò, tiếp tục với chế biến khoáng sản và kết thúc bằng việc đóng cửa mỏ. Việc ra quyết định nhanh chóng, chính xác giúp người khai thác xác định được các nguồn tài nguyên thiên nhiên mới và giảm chi phí bằng cách giảm thời gian kiểm tra thực địa và tối đa ngân sách cho khoan và phân tích.

Các nhà địa chất trong lĩnh vực này và các nhà quản lý phòng thí nghiệm sử dụng thiết bị di động như máy phân tích huỳnh quang tia X (XRF) và máy phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) để phân tích thành phần hóa học vật liệu cũng như sử dụng kính hiển vi cho khoáng vật học quang học và thạch học truyền thống.

Kiểm tra không phá hủy trong công nghiệp mỏ và khoáng sản

Ngành công nghiệp khai thác mỏ sử dụng các thiết bị cơ khí siêu trường, siêu trọng, với các thành phần đúc / rèn (như bánh răng trong các nhà máy và lò nung), máy nghiền, cần trục, các bộ phận nâng và các phương tiện hạng nặng được thiết kế đặc biệt cho các nhiệm vụ khai thác – thường xuyên liên quan đến các hoạt động đào hàng triệu tấn đất đá.

工业采矿设备受到大量临界力的影响。与其他所有行业一样,腐蚀是设备机械故障的主要原因之一。采矿业必须实施旨在延长采矿设备使用寿命的预防性维护和检查 (PMI) 计划。对于重工业和采矿业,可以通过主动、一致地检查和维护设备、基础设施和环境来避免人员和环境风险。

采矿业在执行 NDT 测试时经常使用严重依赖于人的技术,包括铅笔型涡流探头和需要彻底检查前后清洁的方法。。 VISCO 的解决方案有助于完成工作,减少对用户的依赖,将您的数据计算机化,从而节省您的时间和金钱。

对于在采矿和矿物加工领域运营的公司,需要定期检查资产和设备,以最大程度地节省停机时间,确保运营安全并减少不必要的成本。根据 NDT 要求使用正确的工具是成功的关键。 VISCO 为客户提供专为重工业和采矿应用而设计的先进解决方案。

Bài viết liên quan

Đọc thêm

Video liên quan

Tài liệu liên quan

拥有一切 195 文件大小 335.7 军训局42,678 lượt tải 在本节中 全部的.

秀字 41 下一个 60 总共 195 文件。

滑石粉

  Talcyon Apris for Powerplan - Catalog
» 1.7 军训局 - 453 hits - 1 1月, 2000
Giải pháp kiểm tra đường ống trong nhà máy điện sử dụng kỹ thuật phản xạ xung âm - Apris - Talcyon

TCVN

  TCVN 12000-2018 (ASTM F2617 - 15)
» 1.5 军训局 - 513 hits - 1 1月, 2000
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12000:2018 (ASTM F2617-15) VỀ VẬT LIỆU POLYME - XÁC ĐỊNH ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG CROM, BROM, CAĐIMI, THỦY NGÂN VÀ CHÌ BẰNG PHÉP ĐO QUANG PHỔ TIA X TÁN XẠ NĂNG LƯỢNG

OMNISCAN X3

  Catalog OmniScan X3 201910
» 1.5 军训局 - 603 hits - 1 11月, 2019
Catalog sản phẩm OmniScan X3

  OmniScan MXU Software (English)
» 11.9 军训局 - 305 hits - 20 11月, 2020
OmniScan MXU Software (English)

  OmniScan X3 Getting Started Guide
» 626.0 KiB - 459 hits - 20 11月, 2020
OmniScan X3 Getting Started Guide

  OmniScan X3 Manual (Bản tiếng Việt - Phiên bản đầu tiên)
» 10.7 军训局 - 478 hits - 20 11月, 2020
OmniScan X3 Manual (Bản tiếng Việt - Phiên bản đầu tiên)

  OmniScan X3 Training Program (English)
» 15.0 军训局 - 1,087 hits - 13 11月, 2020
OmniScan X3 Training Program (English)

  OmniScan X3 Training Program (Tiếng Việt)
» 15.2 军训局 - 407 hits - 13 11月, 2020
OmniScan X3 Training Program (Tiếng Việt)

  OmniScan X3 User's Manual (English)
» 2.2 军训局 - 352 hits - 20 11月, 2020
OmniScan X3 User's Manual (English)

  OmniScan X3_Rev A_VN.pdf
» 1.2 军训局 - 553 hits - 1 11月, 2019
Catalog OmniScan X3 201910 Tieng Viet

  OmniScan_X3_64_EN_202203_Web.pdf
» 1.4 军训局 - 187 hits - 26 7月, 2022
OmniScan X3 64 Catalog (English)

EMAT

  EMAT Probe Application note (English)
» 81.0 KiB - 340 hits - 1 1月, 2020
EMAT Probe Application note (English)

PREAMP

  Industrial_Scanners_Catalog_EN_201809_Preamps
» 1,000.2 KiB - 351 hits - 1 1月, 2020
Các bộ tiền khuếch đại sử dụng cho kiểm tra mối hàn.

  TRPP5810
» 1.0 军训局 - 237 hits - 1 1月, 2020
Bộ tiền khuếch đại/bộ phát xung PRPP5810

STOPAQ

  PDS-Stopaq-Basecoat-V2-EN.pdf
» 632.4 KiB - 326 hits - 1 1月, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZ-V6-EN.pdf
» 259.2 KiB - 245 hits - 1 1月, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZH-DS-V4-EN.pdf
» 211.0 KiB - 359 hits - 1 1月, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZH-V11-EN.pdf
» 664.3 KiB - 317 hits - 1 1月, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZHT-V6-EN.pdf
» 215.1 KiB - 358 hits - 1 1月, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZHT-V6-ES.pdf
» 218.9 KiB - 323 hits - 1 1月, 2000