Khai thác là một quá trình gồm nhiều bước bắt đầu bằng thăm dò, tiếp tục với chế biến khoáng sản và kết thúc bằng việc đóng cửa mỏ. Việc ra quyết định nhanh chóng, chính xác giúp người khai thác xác định được các nguồn tài nguyên thiên nhiên mới và giảm chi phí bằng cách giảm thời gian kiểm tra thực địa và tối đa ngân sách cho khoan và phân tích.

Các nhà địa chất trong lĩnh vực này và các nhà quản lý phòng thí nghiệm sử dụng thiết bị di động như máy phân tích huỳnh quang tia X (XRF) và máy phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) để phân tích thành phần hóa học vật liệu cũng như sử dụng kính hiển vi cho khoáng vật học quang học và thạch học truyền thống.

Kiểm tra không phá hủy trong công nghiệp mỏ và khoáng sản

Ngành công nghiệp khai thác mỏ sử dụng các thiết bị cơ khí siêu trường, siêu trọng, với các thành phần đúc / rèn (như bánh răng trong các nhà máy và lò nung), máy nghiền, cần trục, các bộ phận nâng và các phương tiện hạng nặng được thiết kế đặc biệt cho các nhiệm vụ khai thác – thường xuyên liên quan đến các hoạt động đào hàng triệu tấn đất đá.

工业采矿设备受到大量临界力的影响。与其他所有行业一样,腐蚀是设备机械故障的主要原因之一。采矿业必须实施旨在延长采矿设备使用寿命的预防性维护和检查 (PMI) 计划。对于重工业和采矿业,可以通过主动、一致地检查和维护设备、基础设施和环境来避免人员和环境风险。

采矿业在执行 NDT 测试时经常使用严重依赖于人的技术,包括铅笔型涡流探头和需要彻底检查前后清洁的方法。。 VISCO 的解决方案有助于完成工作,减少对用户的依赖,将您的数据计算机化,从而节省您的时间和金钱。

对于在采矿和矿物加工领域运营的公司,需要定期检查资产和设备,以最大程度地节省停机时间,确保运营安全并减少不必要的成本。根据 NDT 要求使用正确的工具是成功的关键。 VISCO 为客户提供专为重工业和采矿应用而设计的先进解决方案。

Bài viết liên quan

Đọc thêm

Video liên quan

Tài liệu liên quan

拥有一切 195 文件大小 335.7 军训局36,139 lượt tải 在本节中 全部的.

秀字 81 下一个 100 总共 195 文件。

ET PROBE

  Bent Shaft Surface Probes - Absolute Bridge
» 542.1 KiB - 284 hits - 31 7月, 2020
Bent Shaft Surface Probes - Absolute Bridge

  Eddy Current Probes Catalog
» 456.9 KiB - 227 hits - 31 7月, 2020
Eddy Current Probes Catalog

  Flexible Shaft Surface Probes - Absolute Bridge
» 798.9 KiB - 347 hits - 31 7月, 2020
Flexible Shaft Surface Probes - Absolute Bridge

  Nortec Scanners
» 382.5 KiB - 0 hits - 31 7月, 2020
Nortec Scanners

  Right Angle Surface Probes - AbsoluteBridge
» 728.7 KiB - 338 hits - 5 8月, 2020
Right Angle Surface Probes - AbsoluteBridge

  Ring Donut Probes - Reflection Absolute
» 456.0 KiB - 241 hits - 5 8月, 2020
Ring Donut Probes - Reflection Absolute

  Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Imperial
» 444.6 KiB - 264 hits - 5 8月, 2020
Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Imperial

  Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Metric
» 464.1 KiB - 293 hits - 5 8月, 2020
Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Metric

OMNISCAN MX ECA

  Bond_Testing_EN_201802_Web.pdf
» 1.7 军训局 - 249 hits - 31 7月, 2020

  ECA_Probe_Catalog.en.pdf
» 4.0 军训局 - 361 hits - 31 7月, 2020

  ECA_Solution_Subsurface_Crack_EN_201111.pdf
» 694.2 KiB - 154 hits - 31 7月, 2020

  ECA_Stress_Corrosion_201310.pdf
» 918.8 KiB - 136 hits - 31 7月, 2020

  MagnaFORM_EN_201803_Web.pdf
» 764.2 KiB - 221 hits - 31 7月, 2020

  MagnaFORM_StainlessSteel_Surface_Brochure_201810_Web.pdf
» 335.7 KiB - 224 hits - 31 7月, 2020

  OmniScan_ECA_Stress_Corrosion_EN_201803_Web.pdf
» 973.3 KiB - 221 hits - 31 7月, 2020

  OmniScan_MX_ECA_Subsurface_Corrosion_EN_201803_Web.pdf
» 936.3 KiB - 227 hits - 31 7月, 2020

  OmniScan_MX_ECA_Subsurface_Crack_EN_201803_Web.pdf
» 1.1 军训局 - 212 hits - 31 7月, 2020

  OmniScan_MX_ECA_Surface_Crack_EN_201803_Web.pdf
» 870.2 KiB - 174 hits - 31 7月, 2020

  OmniScan_MX_EN_201802_Web.pdf
» 5.9 军训局 - 197 hits - 31 7月, 2020

RIGAKU RV

  RV-5030 Brochure
» 978.9 KiB - 336 hits - 22 9月, 2020
RV-5030 Brochure