全 3 件を表示

Là một công ty có trụ sở tại Singapore, Talcyon tin tưởng mạnh mẽ vào việc cung cấp giải pháp cho các vấn đề khi Kiểm tra không phá hủy dựa trên R & D với các sản phẩm đột phá.

Công nghệ Phản xạ Xung chính là nền tảng của các sản phẩm đã được được phát triển dựa trên các thuật toán tinh vi, hoạt động trên trí tuệ nhân tạo, máy học và deep learning, khi đó chất lượng cao cho phép người dùng sản phẩm của chúng tôi thực hiện mục tiêu một cách dễ dàng.