Trao đổi kỹ thuật kiểm tra không phá hủy

VISCOホームページ フォーラム Trao đổi kỹ thuật kiểm tra không phá hủy

  • フォーラム
  • トピック
  • 投稿
  • 最新の投稿
  • 電磁界(ET、ECA、ECT、RFT、NFT、MFL)
   Kỹ thuật kiểm tra sử dụng nguyên lý điện từ trường, kiểm tra dòng điện xoáy, dòng điện xoáy mảng pha, kiểm tra dòng xoáy cho tube, từ trường xa, từ trường gần, từ trường dò
  • 0
  • 0
  • トピックがありません

  • 目視検査(VT、RVI、HSV)
   Kỹ thuật kiểm tra quan sát trực tiếp, kiểm tra trực quan, kiểm tra quan sát hình ảnh từ xa, kiểm tra nội soi khuyết tật, kiểm tra nội soi đo lường, quay video tốc độ cao
  • 0
  • 0
  • トピックがありません

  • 液体浸透(PT)
   Kỹ thuật kiểm tra thẩm thấu lỏng, kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang
  • 0
  • 0
  • トピックがありません

  • 磁気 (MT)
   Kỹ thuật kiểm tra từ tính
  • 0
  • 0
  • トピックがありません

  • その他の方法
   Các kỹ thuật kiểm tra không phá hủy khác không có trong danh mục trên
  • 0
  • 0
  • トピックがありません