1件の結果を表示中

PHÁT XẠ ÂM

Phát xạ âm thanh là một hiện tượng trong đó sóng đàn hồi được tạo ra bởi các biến dạng động, trượt… của một vật thể rắn do các đứt gãy tế vi bên trong vật liệu.

Giải thích dưới dạng mô hình toán học của Eshelby, sóng đàn hồi được tạo ra khi có sự dịch chuyển bên trong chất rắn và sóng đàn hồi này được sử dụng như một tín hiệu âm thanh để đánh giá sự biến dạng vật liệu.

Nguồn gốc của phát xạ âm là hiện tượng biến đổi trong kim loại như Martensite hoặc Tincry. Giống như kim loại, sự sụp đổ của mặt địa tầng chủ yếu là do sự hình thành vết nứt bên trong lòng đất.

KIỂM TRA PHÁT XẠ ÂM

– Kiểm tra phát xạ âm phát hiện các khuyết tật tế vi và dự đoán dạng khuyết tật hình thành
– Chẩn đoán cấu trúc dựa trên dữ liệu tín hiệu rung động được tạo ra bởi cấu trúc, chứ không phải bởi các tín hiệu từ bên ngoài.
– Kiểm tra toàn bộ với chi phí thấp bằng cách thu thập dữ liệu từ nhiều điểm thay vì một điểm duy nhất.
– Chẩn đoán nội tại của cấu trúc như CT
– Chẩn đoán ngay khi hệ thống đang vận hành