全 4 件を表示

Dòng điện xoáy mảng pha (ECA), ở dạng đơn giản nhất, sử dụng đầu dò là một mảng các cảm biến đơn lẻ được sắp xếp thành hàng, cho phép quét tín hiệu trên một vùng lớn hơn so với các đầu dò một cuộn dây thông thường (ECT sử dụng các đầu dò dạng bút chì). 

Kỹ thuật xử lý tín hiệu ECA liên quan đến bộ trộn và ghép kênh, qua đó kích hoạt và ngừng kích hoạt các cuộn dây theo trình tự cụ thể. Bộ trộn kênh cũng giúp giảm thiểu sự giao thoa giữa các cuộn dây ở gần nhau (hiện tượng tự cảm) và tối đa độ phân giải hiệu dụng của đầu dò.

Đầu dò ECA giúp loại bỏ việc quét raster thường thấy trong khi sử dụng đầu dò bút kiểm tra ECT, qua đó giúp kiểm tra nhanh hơn rất nhiều.

Ưu điểm của kiểm tra ECA so với ECT

ECA mang lại nhiều ưu điểm và cải tiến so với ECT.

  • Kiểm tra nhanh hơn
  • Phạm vi bao phủ rộng hơn
  • Ít phụ thuộc vào người vận hành.
  • Khả năng phát hiện tốt hơn.
  • Dễ dàng phân tích với sự hỗ trợ hình ảnh trực quan.
  • Cải thiện định vị và định cỡ khuyết tật vì dữ liệu được mã hóa.
  • Đầu dò ECA có thể thiết kế linh hoạt theo nhiều dạng bề mặt hay sử dụng đầu dò dẻo, qua đó tiếp cận được các hình dáng phức tạp dễ dàng hơn.