NEW

IPLEX GAir

khoảng cách an toàn hơn khi kiểm tra các khu vực nguy hiểm”

Learn More

Tự động quay khung hình và giữ hình ảnh đúng vị trí. Đúng vậy, bạn sẽ thích tính năng này!

CẢM ỨNG TRỌNG LỰC

PULSAPIC

Chủ động chiếu sáng thông minh,  hình ảnh sáng rõ cả gần cả xa.

Dựng HÌNH 3D

ĐO LƯỜNG với cảnh báo mức chính xác

Sáng gì mà sáng đều thế!

THÊM NỮA

Facebook
YouTube