Hiển thị 49–72 của 234 kết quả

Dòng điện xoáy (ECT)

Đầu dò ECT cho Tube testing

Dòng điện xoáy (ECT)

Đầu dò MFL cho Tube testing

Dòng điện xoáy (ECT)

Đầu dò NFT cho Tube testing

Dòng điện xoáy (ECT)

Đầu dò RFT cho Tube testing

Đầu dò siêu âm (UT)

Đầu dò siêu âm tia xiên