Thiết bị phân tích Huỳnh quang tia X để bàn CTX

Thiết bị phân tích XRF để bàn nhưng đủ cơ động, lý tưởng để phân tích nhanh các mẫu nhỏ, không cần kiểm tra thực địa. Kích thước ngang 14 cm và trọng lượng nhẹ (<7 kg), màn hình cảm ứng tương tác với khóa an toàn và có thể hoạt động bằng pin.

Portable BenchTop XRF ideal for quick analysis of small or prepared samples: only 14 cm wide, light-weight (<7 kg), safety-interlocked, interactive touchscreen, and battery operated.

Xóa
Liên hệ nhận báo giá