STOPAQ® 2100 AQUASTOP

2100 Aquastop là một hợp chất phù hợp với ứng dụng bịt kín các đầu vào của ống hoặc cáp chui tường và các không gian rỗng chống lại sự xâm nhập của khí, hơi ẩm, nước đọng và và nước rò rỉ. Sản phẩm là một thành phần đơn lẻ, không độc hại, đàn hồi, bám dính trên bề mặt khô và ướt của bê tông, gạch, PVC và các loại vật liệu khác mà không cần sơn lót. Sản phẩm không có tính năng tự liền nhưng vẫn linh hoạt với tuổi thọ gần như vĩnh viễn. Hợp chất này không tạo ứng suất bên trong và giãn nở khi tiếp xúc với nước. Stopaq® 2100 Aquastop cần được sử dụng với lớp vữa phủ bên ngoài chống nước hoặc chống cháy.

Stopaq® 2100 Aquastop is a compound suited for sealing of pipe- or cable wall inlets and hollow spaces against penetration of gases, moisture, standing water and running ground water leaks. It is a non-toxic, single component, elastic, water- and gas tight synthetic compound. It adheres on dry and wet surfaces of concrete, brick, PVC and others. There is no need for primer application, and it does not cure but remains permanently flexible. The compound does not build up internal stresses and expands when exposed to water. Stopaq® 2100 Aquastop compound must be covered with a barrier of water resistant – or fire retarding mortar.

Liên hệ nhận báo giá