Bộ quét phim kỹ thuật số CR-1012

Thiết bị chụp quét phim phóng xạ kỹ thuật số cơ động từ Rigaku

Liên hệ nhận báo giá