Dòng sản phẩm đo độ cứng Equotip theo đơn vị Leeb, Rockwell & UCI

Loại bỏ giới hạn của các thiết bị đo độ cứng để bàn
Overcome the limitations of stationary bench top hardness testing

견적 문의