Sử dụng ToFD trong kiểm tra mối hàn nhiệt ống HDPE

Tổng quan về kiểm tra ống HDPE Thông thường hiện nay các nhà thi công...

Kỹ thuật TOFD quét song song

Tổng quan Hầu hết các kiểm tra TOFD tiêu biểu được thực hiện với các...