Nguyên lý MFL sử dụng trong Tube testing

Giới thiệu về MFL trong tube testing Kỹ thuật từ trường rò, rò rỉ từ...

គោលការណ៍នៃ APR ដែលប្រើក្នុងការធ្វើតេស្តបំពង់

Giới thiệu về APR trong tube testing Phản xạ xung âm thanh (APR) là một...

Nguyên lý RVI sử dụng trong Tube testing

Giới thiệu về RVI Kiểm tra bằng hình ảnh từ xa (RVI) là một kỹ...

Nguyên lý IRIS sử dụng trong Tube testing

Giới thiệu về IRIS trong tube testing Hệ thống kiểm tra siêu âm đầu dò...

គោលការណ៍ RFT ដែលប្រើក្នុងការធ្វើតេស្តបំពង់

Giới thiệu về RFT trong tube testing Kỹ thuật Trường từ xa hay Remote Field...

គោលការណ៍នៃ ECT ដែលប្រើក្នុងការធ្វើតេស្តបំពង់

Giới thiệu về ECT trong tube testing Để tìm hiểu nguyên lý kiểm tra dòng...