Dễ dàng đánh giá ăn mòn dưới lớp bảo ôn với CR 35 NDT

Stork Technical Services, đặt tại Kwinana, Tây Úc với đội ngũ hơn 30 nhân viên...

Kiểm tra phát xạ âm trong phát hiện và giám sát ăn mòn dưới lớp bảo ôn

Ăn mòn và rò rỉ dưới lớp bảo ôn Ăn mòn dưới lớp bảo ôn...

បច្ចេកទេស Chime/SRUT នៅក្នុងការធ្វើតេស្ត corrosion នៅក្រោម rack

ការធ្វើតេស្ត Ultrasonic ជួរខ្លី ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា CHIME/SRUT ឬ SRGW គឺ...