Gông từ xách tay trọng lượng nhẹ MP-A7

Gông từ xách tay trọng lượng siêu nhẹ với thiết kế mới MP-A7

ទាក់ទងសម្រាប់ការដកស្រង់