ការជ្រើសរើសឧបករណ៍សាកល្បងបំពង់

ការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យបំពង់មានការរចនាទម្ងន់ស្រាល និងរឹងមាំដែលប្រើ Eddy Current, Magnetic Field, Magnetic Field Probe, Ultrasonic Rotary Probe ដើម្បីត្រួតពិនិត្យបំពង់ម៉ាញ៉េទិច និងមិនមែនម៉ាញេទិក។

ការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យបំពង់មានទម្ងន់ស្រាល ប៉ុន្តែត្រូវបានសាងសង់យ៉ាងរឹងមាំ ចរន្ត eddy វាលដាច់ស្រយាល ការលេចធ្លាយលំហូរម៉ាញ៉េទិច និងអ៊ុលត្រាសោន IRIS ។ ការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យបំពង់ ferromagnetic ឬ non-ferromagnetic ។ មើលក្នុងគេហទំព័រ Olympus (អង់គ្លេស).

ទាក់ទងសម្រាប់ការដកស្រង់