ការវិភាគបរាជ័យក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រសម្ភារៈ

Nguyên nhân hư hỏng vật liệu Các bản tin tức trên truyền hình luôn tập...

ការធ្វើតេស្ត turbocharger ដោយ endoscope ឧស្សាហកម្ម

Giới thiệu chung Trong ngành công nghiệp ô tô, hiệu suất sử dụng nhiên liệu...

Kiểm tra hộp số tuabin gió

Giới thiệu chung Sản xuất điện từ gió tiết kiệm hơn so với phát điện...

Tính toán chi phí kiểm tra theo đánh giá RBI với Excel

Hầu hết sinh viên tốt nghiệp kỹ sư cơ khí phải thành thạo một số...

ការធ្វើតេស្ត NDT នៅក្នុងរោងចក្រថាមពលឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល

Nồi hơi, bộ góp hơi, đường ống dẫn hơi, tua bin, bộ cấp nước nóng...

ពិនិត្យប្រអប់លេខរបស់ម៉ូទ័រថាមពលខ្យល់

Với sự phát triển của ngành công nghiệp gió tại Việt Nam và sự ra...

ជ្រើសរើសបច្ចេកទេសធ្វើតេស្តត្រឹមត្រូវជាមួយការធ្វើតេស្តបំពង់

ការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យបំពង់ក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ....

តើការត្រួតពិនិត្យមើលឃើញពីចម្ងាយគឺជាអ្វី?

RVI – Remote Visual Inspection hay kiểm tra quan sát hình ảnh từ xa cho...