Câu hỏi thường gặp về Định dạng tệp mở NDE

Với việc phát hành phiên bản phần mềm MXU 5.11 dành cho thiết bị siêu...

អត្ថប្រយោជន៍ទាំង 5 នៃការថតរូបភាពតាមដំណាក់កាល (PCI)

ជាមួយនឹងការចេញផ្សាយកម្មវិធី MXU 5.10, OmniScan™ defect ultrasound...