ការវិភាគបរាជ័យក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រសម្ភារៈ

Nguyên nhân hư hỏng vật liệu Các bản tin tức trên truyền hình luôn tập...

ការធ្វើតេស្ត NDT នៅក្នុងរោងចក្រថាមពលឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល

Nồi hơi, bộ góp hơi, đường ống dẫn hơi, tua bin, bộ cấp nước nóng...

Kiểm tra siêu âm Phased Array các mối hàn vật liệu chống ăn mòn CRA và mối hàn đa vật liệu (Dissimilar Weld Material)

Ngành công nghiệp ngày càng sử dụng nhiều các mối hàn Austenit và các mối...

បច្ចេកទេសសាកល្បងអ៊ុលត្រាសោនដំណាក់កាលអារេ

Chúng ta đã quen thuộc với các ứng dụng kiểm tra siêu âm màu 3...

1 មតិយោបល់

Các tiến bộ trong việc sử dụng siêu âm trong kiểm tra mối hàn 9% Ni trong bồn bể LNG

Bồn bể chứa LNG Các bồn bề chứa LNG yêu cầu nhiệt độ siêu lạnh...

ដំណោះស្រាយសម្រាប់ការសាកល្បងធុងសម្ពាធ

Kiểm tra không phá hủy nồi hơi và bình chịu áp lực là công việc...