Kiểm tra không phá hủy trong công nghiệp năng lượng

Cơ sở hạ tầng cho sản xuất điện hoạt động trong môi trường khắc nghiệt và mức độ căng thẳng cao. Vì khách hàng mong muốn các dịch cung cấp vụ điện đáng tin cậy và an toàn, nên thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch ở bất kỳ nhà máy phát điện nào là một vấn đề lớn.

Dù là kiểm tra đường ống công nghệ trong nhà máy điện thông thường hay động cơ tuabin trên tháp gió, công nghệ kiểm tra không phá hủy (NDT) và kiểm tra trực quan từ xa (RVI) giúp đảm bảo các nhà máy phát điện hoạt động an toàn và ổn định.

Kiểm tra không phá hủy đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp phát điện, đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả của các nhà máy điện, giúp duy trì thời gian hoạt động của các nhà máy lâu hơn.

Chúng tôi xin giới thiệu các giải pháp đã được kiểm chứng trong thị trường quan trọng này, cung cấp nhiều loại thiết bị và giải pháp kiểm tra không phá hủy được sử dụng trong mọi giai đoạn của vòng đời nhà máy điện, bao gồm sản xuất linh kiện ban đầu, xây dựng và bảo trì.

Video

Tài liệu

Có tất cả 67 file, kích thước 68.9 MiB với 5,010 lượt tải trong mục total.

Hiển thị từ 21 tới 40 trong tổng số 67 file.

PREAMP

  Industrial_Scanners_Catalog_EN_201809_Preamps
» 1,000.2 KiB - 105 hits - 1 Tháng Một, 2020
Các bộ tiền khuếch đại sử dụng cho kiểm tra mối hàn.

  TRPP5810
» 1.0 MiB - 94 hits - 1 Tháng Một, 2020
Bộ tiền khuếch đại/bộ phát xung PRPP5810

STOPAQ

  PDS-Stopaq-Basecoat-V2-EN.pdf
» 632.4 KiB - 117 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZ-V6-EN.pdf
» 259.2 KiB - 92 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZH-DS-V4-EN.pdf
» 211.0 KiB - 107 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZH-V11-EN.pdf
» 664.3 KiB - 115 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZHT-V6-EN.pdf
» 215.1 KiB - 117 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZHT-V6-ES.pdf
» 218.9 KiB - 105 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZ-V3-EN.pdf
» 631.0 KiB - 90 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZHT-V1-EN.pdf
» 144.4 KiB - 107 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZR-V2-EN.pdf
» 628.9 KiB - 97 hits - 1 Tháng Một, 2000

DLA PROBE

  Catalog đầu dò DLA
» 1.2 MiB - 104 hits - 1 Tháng Một, 2020
Catalog đầu dò DLA

  Cấu hình cài đặt sẵn cho đầu dò DLA trên OmniScan MX2/SX
» 143.3 KiB - 71 hits - 1 Tháng Một, 2020
Các file cấu hình cài đặt sẵn để sử dụng với các khoảng hội tụ khác nhau. Giúp cài đặt nhanh.

TUBE TESTING

  Advances In RFT Tube Testing Solutions
» 2.9 MiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Advances In RFT Tube Testing Solutions

  Eddy Current: ECT Extended ASME Calibration Tube
» 94.9 KiB - 24 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Eddy Current: ECT Extended ASME Calibration Tube

  IRIS Probe Kits
» 621.3 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
IRIS Probe Kits

  IRIS: IRIS Standard Calibration Tube
» 76.9 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
IRIS: IRIS Standard Calibration Tube

  Magnetic Flux Leakage: Standard Calibration Tube
» 66.8 KiB - 15 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Magnetic Flux Leakage: Standard Calibration Tube

  Near Field: NFT Standard Calibration Tube
» 62.8 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Near Field: NFT Standard Calibration Tube

  NFT - TRD Series Probes
» 835.3 KiB - 14 hits - 29 Tháng Chín, 2020
NFT - TRD Series Probes

   

 Page 2 of 4  «  1  2  3  4  »