Webinaire : Essais par courants de Foucault pour les soudures en acier inoxydable

Ce webinaire est organisé par l'ASNT (American Association of Non-Destructive Testing...

Webinar: Kiểm tra ECT và Tube testing trong ngành dầu khí

Các lợi thế khi sử dụng kiểm tra dòng điện xoáy trong ngành dầu khí...

ASNT Webinar – Đầu dò HTHA và kỹ thuật kiểm tra với TFM

Nội dung Webinar Việc phát hiện sớm thiệt hại ăn mòn xâm thực hydro ở...

Webinar về Giải pháp kiểm tra Tube testing

Talcyon là công ty về thiết bị Phản xạ xung âm APRIS, muốn mời các...

Webinar: kiểm tra Phased Array thật dễ dàng

Nhiều ngành công nghiệp ngày càng sử dụng các mối hàn austenitic và mối hàn...