3 chú ý quan trọng khi sử dụng huỳnh quang tia X khi thực hiện PMI

Xác định vật liệu tích cực (PMI) đóng một vai trò quan trọng trong sản...

Qu'est-ce que le PMI ? Comparaison de 3 techniques PMI populaires LIBS, OES et XRF

Ủng phù hợp nhất khi sử dụng ở Sài Gòn vào mùa mưa, giày Nike...

Giải mã thuật ngữ XRF

Có rất nhiều từ viết tắt mà bạn có thể bắt gặp khi tìm hiểu...

Liste des entreprises fournissant des services d'essais non destructifs (END) au Vietnam

Mise à jour : 25/06/2019 Informations sur les méthodes de contrôle non destructif Code...