Apprentissage en ligne

  • Formation de base en radioprotection
  • Formation au ressuage liquide
  • Formation aux essais de particules magnétiques
  • Formation aux tests radiographiques
  • Formation sur la diffraction du temps de vol
  • Formation aux tests par ultrasons
  • Formation sur les tests multiéléments
  • Formation aux tests TFM/FMC
  • Formation en inspection visuelle
Auto-éducation

AMÉLIORER LES ENTREPRISES AVEC VISCO 

En tant que leader dans la fourniture de solutions CND professionnelles, nous proposons la formation avec conseil, des solutions de développement technique adaptées à vos besoins.

Aéronautique, services d'inspection, automobile, pétrole et gaz, fabrication de métaux, quelle que soit votre activité, nous sommes là pour vous soutenir.

Réserver une formation en ligne

Dernières nouvelles

En savoir plus sur les derniers développements NDT.

Notre blog
Để bút Sono mạnh hơn lưỡi gươm: các mẹo sử dụng

V260 Sonopen là đầu dò với nêm trễ được thiết kế để giải quyết các...

Coban trong thiết bị y tế: Giải quyết thách thức kiểm soát chất lượng với XRF

Kể từ tháng 5 năm 2021, Quy định về thiết bị y tế của Liên...

VISCO sẽ tham gia triển lãm VIMEXPO 2023

Thông tin về triển lãm VIMEXPO 2023 Triển lãm VIMEXPO là triển lãm quốc tế...

EVIDENT điều chỉnh cơ cấu để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng

Evident được thành lập như một công ty độc lập vào tháng 4 năm 2023,...

Thư mời tham dự triển lãm OGAV 2023

Từ ngày 25/10/2023 đến ngày 27/10/2023 Công ty TNHH Giải pháp kiểm định Việt Nam...

Đo mô đun đàn hồi bằng thiết bị siêu âm

Bài viết này giải thích cách đo mô đun đàn hồi bằng cách sử dụng...

Sử dụng tính năng DGS trên thiết bị siêu âm dòng EPOCH

Tham khảo: Đường cong DGS trong đánh giá kích thước bất liên tục. Tổng quan...

Chuẩn hóa việc kiểm tra độ dày với bản đồ vị trí đo tùy chỉnh tương tác trực quan

Từ việc tạo ra các sản phẩm tiêu dùng đến phát triển các công nghệ...

Contactez-nous

Tenez-vous au courant de toutes les actualités et mises à jour de nos cours :