Application d'analyse XRF et XRD de A à Z

Các kỹ thuật phân tích tia X di động như XRF và XRD có thể...

Các vấn đề cần chú ý khi sử dụng chất tiếp âm nhiệt độ cao

Xem thêm: Chọn đúng loại chất tiếp âm. Khi cần kiểm tra siêu âm để...

Chọn đúng loại chất tiếp âm cho ứng dụng kiểm tra siêu âm

Các câu hỏi và gợi ý giúp bạn chọn đúng loại chất tiếp âm cho...

Chế độ Echo-to-Echo và THRU-COAT® hoạt động như thế nào khi kiểm tra ăn mòn và đo chiều dày siêu âm

Các kỹ thuật viên kiểm tra giám sát ăn mòn vật liệu bằng cách đo...

Đánh giá cấu trúc tế vi vật liệu ngoài hiện trường

Đánh giá vi cấu trúc kết hợp với quá trình sao chép tiêu bản luyện...

Kiểm tra NDT trong các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch

Nồi hơi, bộ góp hơi, đường ống dẫn hơi, tua bin, bộ cấp nước nóng...

Essais de corrosion avec deux transducteurs

Applications Utilisez une sonde à double élément ("double") pour mesurer l'épaisseur de l'aiguille...

Test ultrasonique à haute température

Bien que la plupart des détecteurs de défauts et des jauges d'épaisseur soient...

Wedge Phased Array pour une utilisation dans les tests par ultrasons jusqu'à 150°C

Giới thiệu Thực hiện kiểm tra siêu âm mảng điều pha Phased Array trên các...

Giải quyết các vấn đề tiếp âm giữa đầu dò và nêm trong kiểm tra Phased Array

Trong kiểm tra siêu âm Phased Array, các biến tử không hoạt động có thể...

Giải pháp kiểm tra bồn bể áp lực

Kiểm tra không phá hủy nồi hơi và bình chịu áp lực là công việc...

Évaluation de la corrosion par méthode ultrasonique à l'aide de sondes doubles

Problématique Tous les objets constitués de structures métalliques courantes...