Một ngày làm việc của nhân viên kiểm tra NDT ngoài giàn khoan cùng bộ quét ăn mòn HydroFORM™

Tại Bilfinger UK có trụ sở tại Esbjerg, Đan Mạch, Raphael Mokri là một Kỹ...

Kiểm tra phát xạ âm trong phát hiện và giám sát ăn mòn dưới lớp bảo ôn

Ăn mòn và rò rỉ dưới lớp bảo ôn Ăn mòn dưới lớp bảo ôn...

5 avantages de l'imagerie par cohérence de phase (PCI)

Avec la sortie du logiciel MXU 5.10, l'échographe de défauts OmniScan™...

Test de corrosion sous roulement (CUPS) avec PA-CAT(TM)

À propos de la corrosion sous les problèmes de tuyauterie de roulement peut...

Analyse de la corrosion des engrenages et des boîtes de vitesses des éoliennes par XRD

Contexte Certains composants importants d'une éolienne sont susceptibles de...

Application de test par ultrasons sous-marin

Historique des tests sous-marins par ultrasons Les tests par ultrasons (UT) ont été...

Canalisation d'eau principale et son rôle dans l'hydroélectricité ?

Thủy điện là một nguồn năng lượng tái tạo sử dụng động năng của nước...

Effectuer une évaluation FFS pour les équipements sous pression

Đánh giá Fitness for Service (FFS) là phương pháp tiêu chuẩn và tốt nhất khi...

Détartrez et nettoyez l'échangeur de chaleur et vérifiez la qualité du nettoyage

Tại sao nên làm sạch ống bình ngưng và bộ trao đổi nhiệt? Các ống...

Kiểm tra liên kết dạng kissing-bond trong vật liệu composite

Mở đầu Nhu cầu về các cấu trúc mạnh hơn, nhẹ hơn trong ngành hàng...

Phân tích nguyên nhân hư hỏng trong khoa học vật liệu

Nguyên nhân hư hỏng vật liệu Các bản tin tức trên truyền hình luôn tập...

Cánh quạt điện gió XL cần tới RollerFORM XL

RollerFORM XL giúp công việc kiểm tra cánh quạt điện gió siêu lớn sự tăng...

Tối đa hóa tốc độ kiểm tra RFT tube testing

Chúng ta đều biết việc tối ưu hóa tốc độ kiểm tra trong tube testing...

Tối đa hóa tốc độ kiểm tra IRIS tube testing

Làm sáng tỏ các thông số ảnh hưởng đến tốc độ kiểm tra IRIS trong...

Plan d'audit basé sur l'évaluation des risques (RBI)

RBI là quá trình phát triển kế hoạch kiểm định dựa trên cơ sở đánh...