AxSEAM™ pipe longitudinal weld inspection automatic ultrasonic scanner with ScanDeck™ Module

Bộ quét AxSEAM ™ bán tự động giúp kiểm tra mối hàn dọc đường ống. Theo dõi tốc độ quét và tình trạng tiếp âm cũng như điều kiển việc quét dữ liệu trên OmniScan ™ với Mô-đun ScanDeck ™. Đầu dò có thể dễ dàng điều chỉnh, hỗ trợ tới 4 đầu dò, cho phép kiểm tra PAUT, TOFD và TFM.

The semiautomated AxSEAM™ scanner eases long seam weld inspection in pipes. Monitor scan speed and couplant loss and start the data acquisition in the OmniScan™ unit on the ScanDeck™ Module. Easily adjustable probe holders support 4 probes, enabling PA, TOFD, and TFM inspection. View in Olympus website (English).

Contact for a quote