Phased array eddy current test kit for tubes and flat plates

Olympus cung cấp một loạt các giải pháp đầu dò dẻo kiểm tra và đánh giá độ sâu của các nứt mỏi bề mặt trên ống và tấm phẳng. Các giải pháp này dựa trên thiết bị kiểm tra dòng điện xoáy mảng pha OmniScan MX ECA.

Our innovative pipe inspection kit for stress corrosion cracking (SCC) detection uses eddy current array (ECA) technology, which offers advantages over penetrant and magnetic-particle testing. View in Olympus website (English).

Contact for a quote