Hiển thị tất cả 5 kết quả


Hệ thống kiểm tra ống, thanh cho nhà máy sản xuất thép: Cải tiến, bổ sung, thay thế và nâng cấp các hệ thống cũng với các cấu kiện chất lượng từ Olympus.

Olympus offers a retrofitting or replacement service for tube or bar manufacturers’ industrial inspection systems.

High-quality, durable Olympus components can be integrated into a mechanical system that is already in place, either
to replace the existing electronics (including obsolete or end-of-life parts) or to upgrade to more advanced and higher performance inspection technology.
Unlike our competitors, Olympus designs, develops, and manufactures all the core ultrasonic technology—including hardware,
software, and transducers—used in our turnkey systems and system upgrades. Take advantage of the easy communication,
high quality, and reduced downtime you get from working with a comprehensive solutions manufacturer.

All Parts from One Supplier and Manufacturer

Replacing or retrofitting the core components of an existing inspection system with Olympus components can improve its
efficiency and performance and increase its longevity. The quality and durability of our products deliver an excellent return
on investment.

Our industrial inspection products and services include:

  • Electronics upgrades—rugged and powerful instrumentation for industrial conditions and high-speed inspection
  • Probe replacement, both standard and custom—including probes from other manufacturers
  • Application-dedicated software

Chất lượng có tiếng của Olympus cùng với độ bền hệ thống được hỗ trợ toàn cầu:

  • All fields of expertise under the same roof
  • Độ dự án chuyên trách
  • Nhóm chuyên gia NDT kinh nghiệm trực tiếp từ hãng
  • Chất lượng đã được khẳng định
  • Bền bỉ, mở rộng quy mô tùy ý theo thời gian hoạt động, kết hợp cùng các sản phẩm với chất lượng tin cậy

Chúng tôi tự hào cung cấp các giải pháp kiểm tra thanh, ống kim loại trong nhà máy sản xuất thép, với dịch vụ cho nâng cấp thiết bị, phần mềm, cơ khí, tự động hóa, chăm sóc khách hàng, phụ kiện thay thế cho các dự án hệ thống kiểm tra PAUT và ECA/ECT ngay cả khi thiết bị đã bị bỏ rơi bởi các công ty khác.