10.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
10.2. PHƯƠNG PHÁP CÁN, KÉO, ÉP
10.3. PHƯƠNG PHÁP RÈN TỰ DO
10.4. PHƯƠNG PHÁP RÈN TRONG KHUÔN
10.5. PHƯƠNG PHÁP DẬP TẤM