Kiểm tra ăn mòn ở vị trí dưới giá đỡ: 4 Phương pháp nâng ống phổ biến

Trong kiểm tra ăn mòn dưới vị trí giá đỡ (CUS), nhiều phương pháp nâng đường ống đã được thực hiện nhưng có thể không an toàn, tốn kém hoặc không thực tế. Chúng ta sẽ xem xét những ưu và nhược điểm của các phương pháp phổ biến nhất khi thực hiện công việc … Đọc tiếp Kiểm tra ăn mòn ở vị trí dưới giá đỡ: 4 Phương pháp nâng ống phổ biến