Tổng quan về phương pháp kiểm tra dòng điện xoáy (ET/ECT)

Tìm hiểu về cách thức hoạt động của Kiểm tra dòng điện xoáy, những ưu điểm và ứng dụng của phương pháp này. Giới thiệu Kiểm tra dòng điện xoáy được sử dụng như một phương pháp không phá hủy để phát hiện các khuyết tật bề mặt và dưới bề mặt trong vật liệu … Đọc tiếp Tổng quan về phương pháp kiểm tra dòng điện xoáy (ET/ECT)