Kỹ thuật Chime/SRUT trong kiểm tra vị trí ăn mòn dưới giá đỡ

Kiểm tra siêu âm phạm vi ngắn còn được gọi là CHIME/SRUT hay SRGW là một trong những phương pháp kiểm tra siêu âm trong đó sóng siêu âm được truyền dưới dạng sóng dẫn hướng sử dụng đầu dò siêu âm đặc biệt. Khi sóng laminar chạm vào các mặt phân cách hay bất … Đọc tiếp Kỹ thuật Chime/SRUT trong kiểm tra vị trí ăn mòn dưới giá đỡ